oraiokastrΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 15,4% του ΑΕΠ το έλλειμμα του 2009
Σε αναθεώρηση προς τα πάνω του ελληνικού ελλείμματος και του χρέους για την περίοδο 2006-2009 προχώρησε η Eurostat η οποία παράλληλα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, «αίρει τις επιφυλάξεις της για την Ελλάδα όπως αυτές αναφέρονται σο δελτίο τύπου της 22ης Απριλίου»
Ειδικότερα, για το 2009, το έλλειμμα έφθασε το 15,4% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος στο 126,8% του ΑΕΠ. Η αναθεώρηση είναι της τάξεως του +1,8% για το έλλειμμα και +11,7% για το χρέος, ανοίγοντας το δρόμο για νέα επώδυνα μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα προκειμένου να τονωθούν τα έσοδα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, με τις νέες αναθεωρήσεις ή Ελλάδα έχει το υψηλότερο έλλειμμα για το 2009, τόσο στους 27 της ΕΕ όσο και στους 16 της ευρωζώνης. Τα επιμέρους στοιχεία που εξηγούν πώς και από ποιους τομείς επιβαρύνθηκε το έλλειμμα και το χρέος την προηγούμενη τετραετία, θα ανακοινωθούν στις 22 Νοεμβρίου.

Μετά τις εκλογές το φοροκυνηγητό για την περαίωση

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την  εφαρμογή των διατάξεων εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις (περαίωση) δίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών καθησυχάζοντας παράλληλα τους φορολογούμενους ότι το… σαφάρι της εφορίας δεν θα ξεκινήσει άμεσα αλλά… μετά τις εκλογές.Αφορμή, αυτή τη φορά, δημοσιεύματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων και στόχος η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των φορολογούμενων πολιτών που παραλαμβάνουν εκκαθαριστικά σημειώματα.

Ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει τα εξής:
•        Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις για την εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών είναι απολύτως προαιρετική και παρέχεται ως δυνητική επιλογή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να την αξιοποιήσει για το κλείσιμο ανέλεγκτων χρήσεων.
•        Οποιοσδήποτε φορολογούμενος παραλαμβάνει εκκαθαριστικό σημείωμα, αλλά δεν επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση μπορεί να το αγνοήσει χωρίς καμία επίπτωση.
•        Εκκαθαριστικά σημειώματα αποστέλλονται σε όλους τους φορολογούμενους εφόσον στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών εμφανίζονται να έχουν ανέλεγκτες χρήσεις την περίοδο 2000-2009 κατά τη διάρκεια των οποίων για τις φορολογικές αρχές θεωρούνταν οικονομικά ενεργοί.
•        Η επιλογή του φορολογούμενου να μην υπαχθεί στην περαίωση, δεν επιφέρει καμία ειδική δυσμενή συνέπεια και δεν αποτελεί κριτήριο για τη στόχευση μελλοντικών ελέγχων.
•        Η υπαγωγή του φορολογούμενου στις ρυθμίσεις εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών σημαίνει φορολογικό κλείσιμο των χρήσεων που θα επιλέξει να περαιώσει, για τις οποίες δεν χρειάζεται να ελεγχθεί στο μέλλον.
•        Η επιλογή της αυτοματοποιημένης διαδικασίας αποστολής εκκαθαριστικών και απευθείας εξόφλησης μέσω των τραπεζών έχει ως μοναδικό στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας και χρόνου και πόρων για όσους φορολογούμενους επιλέξουν να υπαχθούν.
•        Οποιοσδήποτε φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τα δεδομένα του εκκαθαριστικού σημειώματος που θα παραλάβει ή διαπιστώνει λάθη, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για επανέλεγχο των στοιχείων πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε καταβολής.
•        Οποιοσδήποτε φορολογούμενος παραλαμβάνει εκκαθαριστικό που θεωρεί ότι με κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να απευθύνεται σε αυτόν – π.χ. δεν είχε ασκήσει ποτέ ελεύθερο επάγγελμα, επιτήδευμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα – μπορεί να το αγνοήσει.
•        Η υπαγωγή στη ρύθμιση ξεκινάει αυτόματα εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχτεί τα ποσά που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό – ή όπως αυτά τροποποιηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφόσον ο ίδιος ο φορολογούμενος έχει απευθυνθεί έχοντας εντοπίσει λάθη – και ξεκινήσει τη διαδικασία εξόφλησης.
Τονίζεται ότι, εφόσον όλοι οι επαγγελματίες, επιτηδευματίες και ασκoύντες επιχειρηματική δραστηριότητα θα παραλάβουν εκκαθαριστικά σημειώματα δεν στοιχειοθετείται η πληροφορία ότι όσοι δεν υπαχθούν θα έχουν άμεσες επιπτώσεις ή θα δεχτούν άμεσα ελέγχους. Είναι προφανές ότι το ελεγκτικό έργο μετά το πέρας των προθεσμιών της περαίωσης θα μπει σε κανονική λειτουργία με βάση το νέο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, στη βάση διασταυρώσεων στοιχείων και κριτηρίων επικινδυνότητας φοροδιαφυγής. Η συμμετοχή ή μη στην περαίωση δεν αλλάζει την αντικειμενικότητα των ελέγχων. Είναι επίσης προφανές ότι όσοι έχουν κλείσει ανέλεγκτες χρήσεις στο πλαίσιο της εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών δεν ξαναελέγχονται.
Σημειώνεται επίσης, ότι έχουν ήδη καταγραφεί ειδικές περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δηλώνουν άγνοια περί της ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων και κατ’ επέκταση αμφισβητούν την ορθότητα του εκκαθαριστικού. Συνήθεις είναι οι περιπτώσεις θανάτου που δεν έχει δηλωθεί από τους συγγενείς, καθώς και θανάτου που έχει δηλωθεί αλλά δεν έχει γίνει αποποίηση από τους κληρονόμους. Διευκρινίζεται ότι το μηχανογραφικό σύστημα έχει ήδη εξαιρέσει 1.697 φορολογούμενους που αντιστοιχούν σε 2.798 χρήσεις, λόγω απενεργοποιημένου Α.Φ.Μ. ή αποβιωσάντων χωρίς κληρονόμο. Επίσης συνήθεις είναι και οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν λειτουργούν αλλά ουδέποτε έγινε διακοπή εργασιών και κλείσιμο βιβλίων στην Δ.Ο.Υ. καθώς και επιχειρήσεων που παρότι έκαναν διακοπή εργασιών, δεν έχουν ελεγχθεί από την Εφορία και το δικαίωμα δεν έχει παραγραφεί. Όλες αυτές οι περιπτώσεις, θεωρούνται φορολογικά ενεργές και το μηχανογραφικό σύστημα εκδίδει εκκαθαριστικό σημείωμα για όσες από τις υπαγόμενες στην περαίωση χρήσεις είναι ανέλεγκτες. Κάθε ένσταση ή αμφισβήτηση μπορεί να διευθετηθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με την προσκόμιση των αναγκαίων αποδεικτικών.
Επιπλέον, τονίζεται ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της περαίωσης με τρόπο αυτοματοποιημένο μέσω της Γ.Γ.Π.Σ. γίνεται για πρώτη φορά για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων και είναι απολύτως αιτιολογημένη η ύπαρξη περιπτώσεων σφαλμάτων. Για το λόγο αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστείλει ειδικό λογισμικό στις εφορίες, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής διόρθωσης τυχόν λαθών και έκδοσης νέων εκκαθαριστικών, από την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, για την ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση των φορολογούμενων. Το Υπουργείο Οικονομικών σε κάθε νέα διαδικασία και ρύθμιση επιχειρεί πλέον την αυτοματοποίηση και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τεχνολογιών και διευκολύνσεων προκειμένου να βελτιώνονται διαρκώς οι υπηρεσίες προς τους πολίτες. Με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας περαίωσης η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων θα διευθετηθούν με ελάχιστο χρόνο για τους πολίτες και καμία επιβάρυνση των οικονομικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες που θέλουν να υπαχθούν στην περαίωση μπορούν να απευθύνονται στις Δ.Ο.Υ. για οποιαδήποτε ένσταση και επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.
Τέλος, οι φορολογούμενοι που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του taxis net, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα έχουνε τη δυνατότητα να κατεβάσουν το σημείωμα της περαίωσής τους στη διεύθυνση https://www.gsis.gr/taxisnet/per2010/index.jsp .

Διευκρινίσεις για περαίωση και ληξιπρόθεσμα

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις (περαίωση) και τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, με αφορμή την έναρξη αποπληρωμής των εκκαθαριστικών για την εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3888/2010 υπενθυμίζει τα εξής:
•        Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι προαιρετική.
•        Εκκαθαριστικά για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα λάβουν όλοι οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις.
•        Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν από την Γ.Γ.Π.Σ και θα αφορούν όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις από το 2000 έως και το 2009, εξαιρουμένων όσων έχουν προβεί σε αυτοπεραίωση και δεν έχουν ενταχθεί στο δείγμα ελέγχου.
•        Για κάθε χρήση, ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων υπάρχει ελάχιστο ποσό καταβολής προκειμένου ο φορολογούμενος να υπαχθεί στη ρύθμιση εάν επιθυμεί και να γίνει κατάργηση της φορολογικής εκκρεμότητας για τις χρήσεις που θα επιλέξει να υπαχθεί.
•        Κάθε φορολογούμενος-αποδέκτης εκκαθαριστικού θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά την ορθότητα των στοιχείων του εκκαθαριστικού του, μόλις το παραλάβει.
•        Εφόσον συμφωνεί, μπορεί να περαιώσει επιλεκτικά όσες χρήσεις αποφασίσει, με την προϋπόθεση  ότι θα είναι συνεχόμενες από την παλαιότερη μέχρι την πιo πρόσφατη.
•        Με την καταβολή ποσοστού 20% από το συνολικό ποσό που αφορά στις χρήσεις που επιλέγει να ρυθμίσει ως προκαταβολή, τεκμαίρεται η από μέρους του ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή των στοιχείων του εκκαθαριστικού σημειώματος.
•        Η αποδοχή των όρων της ρύθμισης δια της καταβολής σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο, της πρώτης δόσης ή του συνολικού ποσού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα.
•        Εφόσον το ποσό που απομένει μετά την προκαταβολή εξοφληθεί μέσα στον χρόνο καταβολής της α' δόσης, παρέχεται έκπτωση 10% επ' αυτού.
•        Η α' δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, δηλαδή τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την αποδοχή της ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό.
•        Εάν ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τα ποσά του εκκαθαριστικού, απευθύνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή.
•        Εφόσον επέλθουν μεταβολές στο εκκαθαριστικό από την Δ.Ο.Υ. και ο φορολογούμενος συμφωνήσει με τις μεταβολές,  η πληρωμή της προκαταβολής πρέπει να γίνει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•        Εφόσον από την επανεξέταση του εκκαθαριστικού στη Δ.Ο.Υ. δεν προκύψουν τροποποιήσεις, η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2010 σε τράπεζα.
Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας περαίωσης μέσω της αποστολής εκκαθαριστικών από τη Γ.Γ.Π.Σ. και την εξόφλησή τους μέσω τραπεζών έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των φορολογούμενων και την ελαχιστοποίηση του κόστους, του χρόνου και των πόρων που θα απαιτούνταν για να κλείσουν οριστικά οι εκκρεμότητες παρελθόντων οικονομικών ετών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχουν καταγραφεί σε εκκαθαριστικά σημειώματα στοιχεία για περισσότερες από 4 εκ. ανέλεγκτες χρήσεις και για το λόγο αυτό υπάρχει πιθανότητα σφαλμάτων στα εκκαθαριστικά σημειώματα, τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν και να διορθωθούν στις Δ.Ο.Υ. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί ειδικές περιπτώσεις που οφείλονται στην απουσία πληροφορίας από το μηχανογραφικό σύστημα. Για παράδειγμα, εάν δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος συγγενούς, το μηχανογραφικό σύστημα δεν εξαιρεί και θα εκδοθεί εκκαθαριστικό στο όνομα του θανόντος. Αν έχει γίνει δήλωση του θανάτου, αλλά δεν έχει γίνει αποποίηση, το μηχανογραφικό σύστημα δεν εξαιρεί και θα εκδοθεί εκκαθαριστικό το οποίο αποστέλλεται στους κληρονόμους. Εάν δεν έχει γίνει διακοπή εργασιών και κλείσιμο βιβλίων στην Δ.Ο.Υ., το μηχανογραφικό σύστημα θα εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον η επιχείρηση θεωρείται ότι εξακολουθεί να είναι φορολογικά ενεργή. Τέλος, εάν έχει γίνει διακοπή εργασιών αλλά οι χρήσεις δεν έχουν ελεγχθεί από την Εφορία, το μηχανογραφικό σύστημα θα εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα για τις μεσολαβούσες χρήσεις μέχρι το έτος της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση, η υπαγωγή στη ρύθμιση αφορά στις ανέλεγκτες χρήσεις για τις οποίες θεωρείται φορολογικά ενεργή μια επιχείρηση.

Σε σχέση με την εκούσια ρύθμιση υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια υπενθυμίζεται ότι:
•        Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι προαιρετική.
•        Οι φορολογούμενοι που έχουν βεβαιωμένες διαφορές που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων, θα πάρουν ενημερωτικό σημείωμα/πρόσκληση από την αρμόδια για την διαφορά Δ.Ο.Υ. 
•        Ο προσδιορισμός των προς καταβολή ποσών στα πλαίσια της περαίωσης των δικαστηριακών υποθέσεων γίνεται με την μετάβαση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•        Εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχθεί τους όρους υπαγωγής,  η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται στην Δ.Ο.Υ το αργότερο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2010 και ισούται με το 20% του προσδιορισθέντος ποσού.
•        Η α΄ δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την αποδοχή.

Τέλος, σε σχέση με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών υπενθυμίζεται ότι:
•        Το πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής με πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις, έληξε στις 29 Οκτωβρίου 2010. Ειδικά για τους φορολογούμενους που είχαν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής σε αυτό μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρέχεται εκ του Νόμου δυνατότητα ολοσχερούς εξόφλησης το αργότερο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2010.
•        Ωστόσο, τα προγράμματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών με δόσεις είναι δυναμικά.
•        Οποιοσδήποτε οφειλέτης δεν εντάχθηκε σε πρόγραμμα ρύθμισης μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2010, έχει δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης της επιλογής του κατά τον χρόνο που θα επιλέξει. Σε αυτή την περίπτωση η μόνη διαφορά στους όρους ένταξης στη ρύθμιση είναι ότι θα χρειαστεί να καταβάλει όλες τις δόσεις που θα έχουν μεσολαβήσει από την εκ του Νόμου προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της αίτησης (Οκτώβριος 2010) μέχρι την υπαγωγή, καθώς και των επ' αυτών προσαυξήσεων για την μεσολαβούσα περίοδο.
•        Επίσης οποιοσδήποτε έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με δόσεις μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα με περισσότερες δόσεις για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, με την προϋπόθεση να έχει καταβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις μέχρι τότε δόσεις του και να καλύπτεται από την ελάχιστη ανά πρόγραμμα καταβολή.
•        Κατ' αντιστοιχία οποιοσδήποτε έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με πολλές δόσεις, έχει το δικαίωμα να επιλέξει νέα ρύθμιση με λιγότερες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το υπόλοιπο ποσό που υπάγεται στη νέα ρύθμιση με το οριζόμενο για το νέο πρόγραμμα αυξημένο ποσοστό.
•        Στις ρυθμιζόμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές υπάγονται όλες όσες έχουν βεβαιωθεί ταμειακά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
•        Ο οφειλέτης μπορεί επίσης να περιλάβει στη ρύθμιση βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 οφειλές, καθώς και οφειλές σε αναστολή, διευκόλυνση ή νομοθετική ρύθμιση, αλλά χωρίς επιμήκυνση του χρόνου ρύθμισης.
•        Για τις βεβαιωμένες οφειλές έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 δεν μπορεί να γίνει άλλη ρύθμιση πέρα από αυτή που προβλέπεται στον Νόμο.
•        Οφειλέτης χάνει τα δικαιώματα της ρύθμισης στην περίπτωση μη καταβολής των δόσεων, καθώς και στη περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές του δηλώσεις ή δεν είναι ενήμερος στις τρέχουσες υποχρεώσεις του για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.
•        Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην ρύθμιση, προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης καταβολής ελάχιστου αριθμού δόσεων  εξαρτώμενου από τον αριθμό δόσεων του προγράμματος ρύθμισης της επιλογής τους.
Εκδήλωση για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»
Εκδήλωση για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου η ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με το πρόγραμμα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΒΕΘ (Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος), στις 7 το απόγευμα.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η 20η  Δεκεμβρίου 2010. Επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν  εις διπλούν, το αργότερο σε διάστημα επτά  ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται/ ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr,www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr και http://www.e-kepa.gr/, από τα Επιμελητήρια και από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.gr,www.e-kepa.gr ).

------------------------------------------------------------oraiokastrΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων
και επιχειρήσεων
που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνωΞεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω, στο νέο πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», προς όφελος 14.000 απασχολουμένων. Τις λεπτομέρειες δίνει με ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η καινοτόμα δράση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και εργαζομένων», ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες τις οποίες διαμορφώνει η οικονομική κρίση, ενσωματώνοντας παράλληλα νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής και υπηρεσιών.

Τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και  προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως,

·        η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
·        η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία)
·        η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
·        η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

Ειδικοί Στόχοι

·        Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες.
·        Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου προσαρμογής.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση, έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση κατά την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2010 βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. Η περίοδος ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ορίζεται από την ημέρα έκδοσης της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά έναν ή περισσότερους από τους βασικούς τομείς που προαναφέρονται.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των τομέων που αναφέρονται στην παράγραφο εξαιρέσεις), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:
-      Να απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω
-      Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, και
-      Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και να μην ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές κατά την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
-  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συμβουλίου.
-  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
- Εποχικές Επιχειρήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια και συναφή αυτών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω κατηγορίες ενεργειών:

Α. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, και
Β. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού

Α. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη «Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της.
Το υποβαλλόμενο σχέδιο Προσαρμογής διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή της κάθε επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην πρόσκληση.
Παράλληλα οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα πρέπει να εκτείνονται σε πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού.

Β. Δράσεις Κατάρτισης

Περιλαμβάνει κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των εργαζομένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Προσαρμογής και απορρέουν από αυτό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr). Ηλεκτρονικά υποβάλλονται συνημμένα σχετικά έντυπα τα οποία διευκρινίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης και για 40 ημέρες.
Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων ακολουθεί αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων, που καταλήγει σε σύνταξη πίνακα με τη βαθμολογία των επιχειρήσεων κατά φθίνουσα σειρά.
Θα επιλεγούν οι επιχειρήσεις με την καλύτερη βαθμολογία και μέχρι εξαντλήσεως του διατεθειμένου ποσού των 60.000.000€.

Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr.                                                                             Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών


Ξεκινά σήμερα Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή επιχειρήσεων και εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την «απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» μέσω της απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.


Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το ανωτέρω πρόγραμμα διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ως προς τα κάτωθι σημεία:
•        Απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
•        Παρέχει στους ωφελούμενους νέους μισθό και ασφάλιση
•        Η χρονική του διάρκεια είναι συγκεκριμένη (6-12 μήνες)
•        Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών
•        Παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας.  
         
Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ως επιχορήγηση το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων για τους κλάδους σύνταξης, ασθενείας και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ενώ οι εργοδότες καταβάλουν στους νέους με τους οποίους συνάπτουν σύμβαση εργασιακής εμπειρίας μισθό ο οποίος αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου. Το πρόγραμμα επιχορήγησης έχει διάρκεια 12 μήνες και παρέχει ισχυρά κίνητρα  για επέκταση για 12 επιπλέον μήνες, ύστερα από την μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  σε σύμβαση εργασίας. Έχει προϋπολογισμό 53.940.400 ευρώ για τα έτη 2010-2012.

Περιεχόμενο προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Οι εργοδότες συνάπτουν με ανέργους ηλικίας 16 έως 24 ετών συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας οι οποίες δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών και μεγαλύτερης των 12 μηνών στη διάρκεια των οποίων καταβάλλουν στους προσλαμβανόμενους μισθό ίσο με το 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ και τους ασφαλίζουν υποχρεωτικά στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Μετά τη λήξη της σύμβασης παρέχονται στους εργοδότες ισχυρά κίνητρα να μετατρέψουν σε σύμβαση εργασίας την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των επιχορηγούμενων νέων, ύστερα από  αίτηση τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (εντός 30 ημερών), και να επιχορηγηθούν για επιπλέον 12 μήνες.
Παράλληλα, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ σταδίου του προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά στους 18 μήνες (12 μήνες επιχορήγηση και 6 μήνες δέσμευση).
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης του προσωπικού σε επιχορηγούμενη θέση λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβαση εργασίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Επιχειρήσεις
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι:
•        Δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας εκτός αν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (διαφορετικά θα πρέπει να έχει γίνει αντικατάσταση πριν την υποβολή της αίτησης).
•        Δεν χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
•        Δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.

Ανεργοι
Τα ωφελούμενα άτομα πρέπει:
•        Να είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ηλικίας 16 - 24 ετών και να μην έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης.
•        Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
•        Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
•        Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
•        Οι άνεργοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν εργαστεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο 12μηνο πριν την ημερομηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) προς την Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή έδρας της επιχείρησης.

Α΄ στάδιο
Μετά την προέγκριση πραγματοποιείται:
•        Επιτόπιος έλεγχος από ζεύγος ελεγκτών του ΟΑΕΔ, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
•        Ακολουθεί απόφαση έγκρισης.
•        Ελέγχεται η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση και
•        Γίνεται παραπομπή ανέργων στις επιχειρήσεις με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.
•        Εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την εγκριτική απόφαση η επιχείρηση οφείλει να συνάψει με τον άνεργο την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας επτά ημερών.

Β’ στάδιο
Εφόσον οι επιχειρήσεις μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας, μπορούν με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία, εντός 30 ημερών από τη λήξη της σύμβασης, να επιχορηγηθούν για άλλους 12 μήνες με την υποχρέωση να διατηρήσουν τον νέο τον οποίο προσλαμβάνουν για επιπλέον 6 μήνες δίχως επιχορήγηση.

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται μέχρι 12 μήνες στο α’ στάδιο και σε 12 μήνες για το β’ στάδιο.

Στο α’ στάδιο ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή επί των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.

Στο β’ στάδιο ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των επιχορηγούμενων, που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού (ΕΓΣΣΕ).
Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης εφόσον υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης με πλήρες ωράριο. Υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη. Καταβάλλεται μέσα σε 30 ημέρες από την προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ τριμήνου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την επιχείρηση.
Ο κατάλογος των δικαιούχων του προγράμματος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
Η κατανομή των πόρων και των θέσεων του προγράμματος γίνεται με βάση τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 ως εξής:
•        Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος: 29.667.220 ευρώ και 5.500 θέσεις.
•        Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία: 22.115.564 ευρώ και 4.100 θέσεις.
•        Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα: 2.157.616 ευρώ και 400 θέσεις.
Από την εφαρμογή του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 53.940.400 ευρώ (9.058.500 για το 2010, 26.481.900 για το 2011 και 18.400.000 για το 2012, ΚΑΕ 2493). Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται σε δαπάνη 21.740.400  για το πρώτο 12μηνο Σύμβασης Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και 32.200.000 ευρώ προϋπολογισμό δεύτερου 12μηνου εφόσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και αθροιζόμενες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (100.000 ευρώ για επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών).
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), Η Εθνική Συμμετοχή θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:
       Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
       Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
       Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέργους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας
       Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
       Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και  εμπορία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ) , στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις].
       Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
       Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
       Οι  συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
       Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές .
Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, δεν μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα.


Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μελισσοχωρίου – Δρυμού

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μελισσοχωρίου – Δρυμού του Δήμου Μυγδονίας Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση με τη νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς προχωρά από την ερχόμενη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 και για δυο μήνες η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Εργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κόμβος της συγκεκριμένης επαρχιακής οδού με την εθνική οδό.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Δρυμού – Λητής και η σύνδεση με τη νέα εθνική οδό θα γίνεται μέσω του ισόπεδου κόμβου Δρυμού – Λητής, που παραδόθηκε στην κυκλοφορία την προηγούμενη Δευτέρα. Στον κόμβο Μελισσοχωρίου – Δρυμού έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος των χωματουργικών εργασιών και των τεχνικών, όμως για να ολοκληρωθεί πρέπει να απομακρυνθεί ο ηλεκτροφωτισμός και η φωτεινή σηματοδότηση και να τοποθετηθούν στην οριστική θέση τους. Γι’ αυτό το λόγο ο κόμβος από την ερχόμενη Δευτέρα δε θα χρησιμοποιείται. Για τους επόμενους δυο μήνες μέχρι το τέλος των εργασιών θα χρησιμοποιείται εκτός του κόμβου Δρυμού – Λητής και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιοχής.
Τα έργα εντάσσονται στο πλαίσιο της εργολαβίας «Κατασκευή κόμβων Δήμου Μυγδονίας», προϋπολογισμού 2.975.000 ευρώ.


                 


   Ελλάδα: Η πιο διεφθαρμένη της ΕΕ και με… βούλα
Την Ελλάδα «δείχνει» ως την πιο διεφθαρμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, η χώρα μας κατέχει την 78η θέση στη λίστα της… διαφθοράς μαζί με την Κολομβία, το Περού, την Σερβία και την Ταϊλάνδη.
Να σημειωθεί ότι η Τουρκία, η Ουρουγουάη, η Μποτσουάνα, η Ναμίμπια ακόμη και η Ρουάντα, είναι ορισμένες από τις χώρες με καλύτερη κατάταξη από την Ελλάδα, ενώ ως η πλέον διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο αναφέρεται η Σομαλία, ενώ ακολουθούν το Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Την πρώτη θέση, ως οι λιγότερο διεφθαρμένες χώρες του πλανήτη, καταλαμβάνουν από κοινού η Δανία, η Νέα Ζηλανδία και η Σιγκαπούρη.
Η έκθεση για τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption Perception Index CPI) για το 2010.παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον Κώστα Μπακούρη, πρόεδρο και τον Άρι Συγγρό, διευθυντή της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς».
Σύμφωνα με τα όσα τονίστηκαν, ενώ οι κυβερνήσεις επενδύουν τεράστια ποσά για να αντιμετωπίσουν την πρωτοφανή παγκόσμια κρίση, από την αστάθεια των χρηματοοικονομικών αγορών μέχρι την κλιματική αλλαγή και τη φτώχεια, η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την τόσο αναγκαία ανάπτυξη, σύμφωνα με το Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς 2010, ο οποίος εκτιμά τη διαφθορά τόσο της εγχώριας δημόσιας διοίκησης όσο και των πολιτικών.
Το CPI 2010 δείχνει ότι σχεδόν τα 3/4 σε σύνολο 178 χωρών στη βαθμολογία κατάταξης βρίσκονται κάτω από τη βάση (5), στη κλίμακα από 0 (όπου θεωρούνται άκρως διεφθαρμένες) έως 10 (όπου θεωρούνται ότι έχουν χαμηλά επίπεδα διαφθοράς), γεγονός που αποκαλύπτει ένα σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς.
«Τα φετινά αποτελέσματα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση της διακυβέρνησης σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε μια εποχή όπου διακυβεύονται τα προς το ζην, οι δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για καταπολέμηση της διαφθοράς και για εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας πρέπει να γίνουν πράξεις. Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί βασικό μέρος της πρόκλησης για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτικής», δήλωσε η Huguette Labelle, πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας (ΔΔ).


Τα αποτελέσματα του CPI 2010
Σύμφωνα με το CPI 2010, η Δανία, η Νέα Ζηλανδία και η Σιγκαπούρη μοιράζονται την πρώτη θέση με βαθμολογία 9.3. Εντούτοις, ασταθείς κυβερνήσεις, με παρελθόν συγκρούσεων, εξακολουθούν να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης. Το Αφγανιστάν και η Μιανμάρ μοιράζονται την προτελευταία θέση με βαθμολογία 1.4, ενώ η Σομαλία, έρχεται τελευταία με βαθμολογία 1.1.
Οι πρωτογενείς έρευνες, στις οποίες βασίζεται ο δείκτης για τις επιμέρους χώρες, παραμένουν οι ίδιες, ενώ υπάρχει επαλήθευση των αποτελεσμάτων για πάνω από τις μισές έρευνες, έτσι ώστε να εντοπίζονται διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις. Με βάση αυτά τα κριτήρια, σκιαγράφεται βελτίωση συγκριτικά με τις βαθμολογίες του 2009, για το Μπουτάν, τη Χιλή, τον Ισημερινό, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Γκάμπια, την Αϊτή, τη Τζαμάικα, το Κουβέιτ και το Κατάρ. Ομοίως, επιδείνωση στη βαθμολογία εντοπίζεται στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Μαδαγασκάρη, τον Νίγηρα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελλάδα σήμερα

Μεταξύ των χωρών που σημείωσαν επιδείνωση ξεχωρίζουν εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, η οποία επισπεύσθηκε λόγω της ύπαρξης ελλείμματος διαφάνειας και ακεραιότητας. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση. Η βαθμολογία της επιδεινώθηκε, έτσι ώστε με 3,5 βαθμούς να βρίσκεται στην 78η θέση, τελευταία από όλες τις χώρες της Ε.Ε.
«Η δυσάρεστη αυτή κατάσταση διαμορφώθηκε παρά τις προσπάθειες της πολιτείας με θετικές νομοθετικές παρεμβάσεις (προστασία πληροφοριοδοτών, παρεμβάσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, «διαύγεια», νέος νόμος για τον έλεγχο των δαπανών στις περιφερειακές εκλογές, παρεμβάσεις με τον Καλλικράτη κλπ). Η προσπάθεια δεν είναι αρκετή καθώς οι ενέργειες αυτές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρηματιών», δήλωσε ο κ. Μπακούρης και πρόσθεσε: «Η χρονιά που πέρασε κατέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη συνολικής παρέμβασης, πιο θαρραλέας αντιμετώπισης των προβλημάτων και φυσικά εφαρμογής αποτελεσματικότερων μηχανισμών διακυβέρνησης, αν θέλουμε να πλήξουμε τη διαφθορά. Επιλογές της κυβέρνησης όπως η περαίωση και η εξαγγελία της πρόθεσης για νομιμοποίηση αυθαιρέτων / ημί-υπαίθριων οδηγούν σε διαφορετική κατεύθυνση και στέλνουν λάθος μηνύματα».
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της «Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς», για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, οι καλές προθέσεις της κυβέρνησης για εδραίωση της διαφάνειας πρέπει να γίνουν πράξη το συντομότερο δυνατόν. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η βελτίωση της χώρας στο δείκτη θα συμβάλλει αποφασιστικά και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την προσέλκυση νέων επενδυτών. Το μήνυμα είναι σαφές: στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι καταλυτικές για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ανατροπή της διαφθοράς. Χωρίς αυτές τις αρχές, κάθε παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης βρίσκεται σε κίνδυνο.


ΤτΕ: Ανάχωμα στις καταστροφικές εξελίξεις το μνημόνιο


Υποβλήθηκε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στο υπουργικό συμβούλιο η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη Νομισματική Πολιτική 2010.

Στην έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χαρακτηρίζοντας αυτή τη συμφωνία ως «ανάχωμα στις καταστροφικές εξελίξεις, που τον Απρίλιο του 2010 έμοιαζαν αναπόφευκτες».
Σύμφωνα με την ΤτΕ το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής που συμφωνήθηκε «εξασφαλίζει κατ’ αρχάς μια τριετή περίοδο χρηματοδότησης της Ελλάδος από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ, σε συνθήκες όπου το κόστος προσφυγής στις αγορές έχει καταστεί απαγορευτικό. Παράλληλα, προδιαγράφει τις γενικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, κατά κύριο λόγο στο δημοσιονομικό τομέα, αλλά και στην εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στη λειτουργία των αγορών. Το Πρόγραμμα συνιστά ένα μεσοπρόθεσμο, συνεπές και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σχέδιο προσαρμογής της οικονομίας και συμπυκνώνει μέσα σε τριετή ορίζοντα αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί, όταν οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες και το κόστος των αλλαγών θα ήταν μικρότερο».
Όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην έκθεση, για να αξιολογηθεί σωστά το κόστος του προγράμματος, θα πρέπει να συγκριθεί με το κόστος της μη εφαρμογής του. Και σημειώνει: «Η μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τη μη εφαρμογή του προγράμματος έγκειται στα ακόλουθα:
1ον. Αποτράπηκαν ανεξέλεγκτες εξελίξεις και υπάρχουν πλέον περιθώρια για την άσκηση πολιτικών που μπορούν να περιορίσουν τη διάρκεια και το εύρος της ύφεσης. Το πρόγραμμα είναι δεσμευτικό στους δημοσιονομικούς στόχους, στον τομέα όμως της ανάπτυξης οι δυνατότητες παρεμβάσεων είναι πολλαπλές και πρέπει να αξιοποιηθούν τάχιστα.
2ον. Αν το πρόγραμμα τηρηθεί με συνέπεια, η τελική κατάληξη είναι ορατή:
• Η Ελλάδα θα παραμείνει ενεργό και όχι περιθωριοποιημένο μέλος της ζώνης του ευρώ, συμμετέχοντας με αξιώσεις στις διεργασίες που θα ορίσουν το μέλλον της ΕΕ και της χώρας μας.
• Η ελληνική οικονομία θα έχει απαλλαγεί οριστικά από εμπόδια του παρελθόντος και θα λειτουργεί ορθολογικότερα.
• Θα έχουν περιοριστεί προνόμια και εξαιρέσεις, τα οποία όχι μόνο συνιστούσαν προσκόμματα στην ανάπτυξη, αλλά και δημιουργούσαν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.
• Θα έχει ενισχυθεί ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης και θα είναι εφικτοί ταχύτεροι ρυθμοί ανόδου του εθνικού εισοδήματος και της απασχόλησης, που θα είναι μάλιστα διατηρήσιμοι».

Ριζική ανασυγκρότηση
του κράτους και συνέχεια…
Σύμφωνα με την ΤτΕ, η πρώτη εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση επιτυχίας του Προγράμματος είναι η επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που καλούνται να το εφαρμόσουν, δηλαδή της δημόσιας διοίκησης. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές αλλαγές, που πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς παρεκκλίσεις και καθυστερήσεις. Αλλά δεν αρκούν. «Χρειαζόμαστε σήμερα μια συνολική, ριζική ανασυγκρότηση του κράτους πάνω σε νέες βάσεις, ώστε οι λειτουργίες του να μην αντιστρατεύονται τη δημιουργική πρωτοβουλία, αλλά, αντίθετα, να την ενθαρρύνουν», τονίζεται χαρακτηριστικά.
«Η δεύτερη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της συνέχειας της εφαρμογής του Προγράμματος», τονίζει η ΤτΕ, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί ως σύσταση για τη μη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών και τη μη αλλαγή πολιτικής.
«Ένας από τους κύριους λόγους που οδηγηθήκαμε στη σημερινή κρίση είναι ότι στο παρελθόν ανάλογα σταθεροποιητικά προγράμματα που άρχισαν να εφαρμόζονται δεν ολοκληρώθηκαν, καθώς έχασαν σύντομα την ορμή τους και τελικώς εγκαταλείφθηκαν. Με αυτές τις παλινωδίες, λίγους μήνες μετά τη διακοπή ενός προγράμματος εξανεμίζονταν όσα οφέλη είχαν προκύψει και η οικονομία επανερχόταν στο ίδιο επίπεδο όπου βρισκόταν πριν από την έναρξη του προγράμματος ή και σε χαμηλότερο», τονίζεται χαρακτηριστικά.

«Όχι» σε νέους φόρους
Για να περιοριστεί το εύρος της ύφεσης και να επισπευσθεί η ανάκαμψη, πρέπει, σύμφωνα με την ΤτΕ, να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία σήμερα υφίσταται έντονα τις επιπτώσεις της μειωμένης ζήτησης, της χαμηλής ανταγωνιστικότητας, της επιβραδυνόμενης πιστωτικής επέκτασης και του αυξημένου φορολογικού βάρους.
Όσον αφορά το τελευταίο, η ΤτΕ εκτιμά πως «δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αύξησης των φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και η αιχμή της πολιτικής για την αύξηση των εσόδων ―που είναι ασφαλώς απαραίτητη― πρέπει να προσανατολιστεί στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Περαιτέρω αύξηση της επιβάρυνσης των ήδη φορολογουμένων θα κατέληγε όχι μόνο να επιτείνει την ύφεση, αλλά και να επιτύχει το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή μείωση αντί αύξησης των εσόδων».
Κατά την ΤτΕ, «η περαίωση των φορολογικών εκκρεμοτήτων δεν αποτελεί θεωρητικά την ιδανικότερη επιλογή για την αύξηση των εσόδων. Υπό τις παρούσες συνθήκες ωστόσο, η πολιτική αυτή θα αποδειχθεί χρήσιμη, αν συνοδευθεί από ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος για την εφαρμογή νέων πρακτικών και αποτελεσματικών μεθόδων σύλληψης της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, μετά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν εισαχθεί την τελευταία περίοδο και οι οποίες καθιστούν το φορολογικό περιβάλλον ιδιαίτερα ρευστό, είναι τώρα ανάγκη να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο φορολογικό περιβάλλον που θα εξασφαλίζει σταθερότητα των φορολογικών συντελεστών και αποτελεσματική λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών».

Μείωση δαπανών
Σύμφωνα με την ΤτΕ, «η δημοσιονομική προσαρμογή, για να είναι πιο αποτελεσματική τα επόμενα χρόνια, πρέπει να στηριχθεί κυρίως στη μείωση των δαπανών. Είναι βέβαια γεγονός ότι από την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος μέχρι σήμερα η μείωση των δαπανών ήταν μεγάλη. Στηρίχθηκε όμως κατά κύριο λόγο στην περικοπή των μισθών και των συντάξεων, ενώ υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ουσιαστικές μειώσεις των δαπανών εφόσον αντιμετωπιστούν και εξαλειφθούν δομικές αδυναμίες του κράτους που παράγουν χρόνια ελλείμματα και χρέη. Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει τώρα να προχωρήσει με πολύ ταχύτερους ρυθμούς στο δραστικό περιορισμό της σπατάλης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στη συγχώνευση ή και κατάργηση φορέων του Δημοσίου που δεν προσφέρουν πραγματικό έργο. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα είναι βιώσιμη και επιτυχής, αν προκύψει από τη ριζική αναδιάρθρωση του κράτους σε όλες τις βαθμίδες του.
Η δημοσιονομική προσαρμογή τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Προγράμματος παρουσιάζει αξιόλογη πρόοδο. Οι κίνδυνοι όμως αποκλίσεων από τους στόχους εξακολουθούν να είναι υψηλοί. Οι κίνδυνοι αυτοί ενισχύονται από την επικείμενη αναθεώρηση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης του 2009, που είναι πιθανό να επηρεάσει και το λόγο ελλείμματος/ΑΕΠ το 2010.
Γενικότερα, εν όψει των νέων δεδομένων, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια για περιστολή των δημόσιων δαπανών και για αύξηση των εσόδων σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος, μεταξύ άλλων με περικοπές δαπανών και με βελτίωση της απόδοσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Επίσης, για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος είναι απόλυτη ανάγκη η δημοσιονομική πολιτική να προγραμματίζει με βάση εναλλακτικές εκδοχές και να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν αποκλίσεις με διορθωτικές κινήσεις».

Δεσμευτικό σχέδιο
για την ανάπτυξη

Προαπαιτούμενο για να εισέλθει η οικονομία σε ένα νέο ενάρετο κύκλο είναι, σύμφωνα με την ΤτΕ, «η σταθερή πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής, με ρυθμούς ει δυνατόν ακόμη ταχύτερους και από αυτούς που προβλέπει το Πρόγραμμα. Αυτό θα επηρέαζε θετικά το κλίμα, θα βελτίωνε ταχύτερα την εμπιστοσύνη των αγορών και θα ασκούσε ευνοϊκή επίδραση στη διαθεσιμότητα και στο κόστος των δανειακών κεφαλαίων». Επίσης, εκείνο που απαιτείται «είναι να σχεδιαστεί, παράλληλα με τη δημοσιονομική προσαρμογή, ένας αναλυτικός “οδικός χάρτης” για τη δυναμική επανέναρξη μιας αναπτυξιακής διαδικασίας, που θα στηρίζεται αυτή τη φορά σε στέρεες βάσεις. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα δεσμευτικό, συνεκτικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη το οποίο θα βαδίζει παράλληλα με τη δημοσιονομική προσαρμογή, θα συμπληρώνει και θα εξειδικεύει πολιτικές που έχουν δρομολογηθεί και θα προτείνει νέες, που θα ενισχύουν την ανάπτυξη χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους».
Η ΤτΕ επισημαίνει ακόμη ότι οι βασικές περιοχές στις οποίες επείγουν διαρθρωτικές αλλαγές, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί, είναι:
– Ο εκσυγχρονισμός και η διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης.
– Η ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας.
– Η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
– Η βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), η προώθηση των επενδύσεων και η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας.
– Η αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.
Επίσης, απαιτείται να δημιουργηθεί «το κατάλληλο περιβάλλον, ένα επιχειρηματικό “οικοσύστημα” – μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σταθερούς κανόνες για τον ανταγωνισμό και τη φορολογία, δραστικό περιορισμό των διοικητικών εμποδίων και του διοικητικού κόστους, σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των αγορών, καθορισμένες σύντομες διαδικασίες για τη χωροθέτηση και αδειοδότηση των επιχειρήσεων, δραστική καταπολέμηση της διαφθοράς».
Προσαρμογές απαιτούνται ωστόσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι οποίες «πρέπει να επιδείξουν διορατικότητα, να διευρύνουν το χρονικό τους ορίζοντα και να αναλάβουν άμεσα επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους στο συντομότερο χρονικό διάστημα δεν είναι πλέον εφικτή». Στην αναγκαία διαδικασία προσαρμογής των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται «η αύξηση του μεγέθους τους, η ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών, η βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω και της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, που θα συμβάλει και σε μείωση του κόστους, η ενίσχυση της εξωστρέφειας με αναζήτηση νέων αγορών και συνεργασιών, η υιοθέτηση πρακτικών που συνάδουν με την προστασία του περιβάλλοντος».


Οι προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα
Αναφορικά με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τα μεγέθη του, σύμφωνα με την ΤτΕ, «δεν θα μεταβληθούν επί τα βελτίω, εάν πρωτίστως δεν διορθωθούν οι παράγοντες εκείνοι που ασκούν πιέσεις στην πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών και κατ’ επέκταση στη δυνατότητά τους να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Είναι δηλαδή αναγκαία η βελτίωση του γενικότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η βελτίωση αυτή θα συμβάλει θετικά στον περιορισμό του κινδύνου ρευστότητας, αλλά και του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών, ώστε αυτές να συνεχίσουν να ικανοποιούν επαρκώς την εκδηλούμενη ζήτηση τραπεζικών πιστώσεων.
Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον με διορατικότητα. Είναι απαραίτητο να λάβουν υπόψη τους ότι, ακόμη και όταν η οικονομική δραστηριότητα επανέλθει σε ανοδική πορεία, ο ρυθμός επέκτασης των τραπεζικών εργασιών θα διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο εκείνου που είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν, πριν από την κρίση. Επίσης, κάποια στιγμή, σταδιακά, θα αρθούν τα εναπομένοντα μη συμβατικά μέτρα στήριξης της ΕΚΤ, ενώ η άντληση χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές ενδέχεται να παραμείνει δυσχερής, καθώς θα είναι αυξημένος ο ανταγωνισμός μεταξύ κυβερνήσεων, τραπεζών και επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα για την άντληση κεφαλαίων. Τέλος, οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν εν όψει και της σταδιακής εφαρμογής, έως το 2018, του νέου διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου, γνωστού και ως “Βασιλεία ΙΙΙ”.
Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται απαραίτητο να επανεξετάσουν οι τράπεζες το επιχειρηματικό υπόδειγμα λειτουργίας τους, επιδιώκοντας τη διατήρηση υψηλού επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, σχηματίζοντας επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και εξορθολογίζοντας τα έξοδά τους. Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών και η πραγματοποίηση συγχωνεύσεων, λόγω των θετικών συνεργειών που συνεπάγονται, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν θετικά στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων».
ΕΣΕΕ: Έρχεται δύσκολο τρίμηνο για την αγορά
Συγκλονιστικά στοιχεία για τους δείκτες «ασφυξίας» και «απαισιοδοξίας» στην αγορά έδωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) καταθέτοντας παράλληλα τις προτάσεις της για τη βελτίωση του κλίματος. Η ΕΣΕΕ, στην ανακοίνωσή της, μιλά για το «ανελέητο» φορολογικό τρίμηνο που έρχεται σημειώνοντας που δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, αφού οι πωλήσεις στο εμπόριο συνεχίζουν να «βουλιάζουν» και το «τέρας» του πληθωρισμού κάθε μήνα θεριεύει.
Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ «παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι οι τράπεζες εδώ και καιρό έχουν προχωρήσει στη δραστική μείωση έκδοσης μπλοκ επιταγών προς τις επιχειρήσεις, οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι ακάλυπτες επιταγές θα φτάσουν μέχρι τέλος του έτους τα 2 δις ευρώ, αφού ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας λήξης πολλών μεταχρονολογημένων επιταγών, ενώ το βέβαιο είναι ότι ο αριθμός των 1.000.000 και πλέον εγγεγραμμένων στην μαύρη λίστα του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» δεν πρόκειται να μειωθεί». Και σημειώνει: «Το επόμενο και τελευταίο τρίμηνο του έτους δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται από τους οικονομικούς συντάκτες ως το «τρίμηνο της εφορίας», αφού ένα μπαράζ «φορολογαριασμών» απειλεί τους πάντες, με τις εφορίες να έχουν  ξεκινήσει να στέλνουν τα ειδοποιητήρια είσπραξης ενός λογαριασμού που ξεπερνά τα 3 δις ευρώ. Οι φόροι που πρέπει  να καταβληθούν μέχρι τέλος του χρόνου προέρχονται από την περαίωση, τον ΦΑΠ του 2010, το ΕΤΑΚ του 2009, την έκτακτη εισφορά του 2008, τα τέλη κυκλοφορίας, τα εκκαθαριστικά εισοδήματος καθώς και τις πολλαπλές ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων φορολογικών και ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων».
Η ΕΣΕΕ, μεταφέροντας την αγωνία της καθημερινότητας των εμπόρων, αλλά και των καταναλωτών αναρωτιέται «πώς μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακή σκέψη όταν υπάρχει  ένας εφιάλτης φόρων. Επίσης, αναρωτιέται κανείς πώς θα εισπραχθούν τόσοι φόροι, πόσοι και ποιοι μπορούν να πληρώσουν και από πού θα βρεθούν 3 δις σε τρεις μήνες.
Η οικονομική και η κοινή λογική της αγοράς δεν  βλέπει προοπτική  ανάπτυξης, όταν στην ελληνική επιχειρηματικότητα κυριαρχεί η έλλειψη ρευστότητας, η συρρίκνωση της ζήτησης,  ο υποτονικός τζίρος, τα ανύπαρκτα κέρδη και ταυτόχρονα της επιβάλλονται ανελέητα νέοι φόροι, ενώ γίνεται λόγος  για τρίτη αύξηση του ΦΠΑ μέσα στο 2010.
Η επιβολή υπέρμετρης φορολογίας δεν είναι η λύση στο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας μας, δεν είναι λύση για τη φοροδιαφυγή, δεν είναι λύση για τη φυγή και τη μεταφορά της έδρας πολλών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες, δεν είναι λύση για προσέλκυση  επενδύσεων, δεν είναι λύση για τον υπερδανεισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δεν είναι λύση για την αντιμετώπιση της υποκατανάλωσης, δεν είναι λύση στα «λουκέτα», δεν είναι λύση στο αρνητικό οικονομικό κλίμα και σίγουρα δεν είναι αντίδοτο στην παρατεταμένη ύφεση».
Ετσι, η ΕΣΕΕ προτείνει ως πλέον ενδεδειγμένες λύσεις:
•        τη μείωση της φορολογίας των συνεπών και ενήμερων επιχειρήσεων,
•        την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ στο 15%, με εξαίρεση τα βασικά αγαθά του χαμηλού συντελεστή,
•        την  επίσπευση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΟΑΕΔ, του νυν ΤΕΜΠΜΕ και μελλοντικά ΕΤΕΑΝ,
•        τον αναθεωρημένο αναπτυξιακό νόμο,
•        την ταχεία επάνοδο των επιχειρήσεων στις γραμμές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών.Το βραβείο Licensee of the Year 2010 κέρδισε η Avis Ελλάδος κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου συνεδρίου της Avis που έλαβε χώρα φέτος στην Αθήνα, στις 18-21 Οκτωβρίου, με συμμετοχή 236 συναδέλφων από 99 χώρες.Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η Avis στην Ελλάδα κατάφερε το 2010, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, τη μείωση στις αφίξεις αλλά και τη σημαντική μείωση στα τουριστικά έσοδα, να αυξήσει τα έσοδα από το Rent a Car κατά 4% έως τον Σεπτέμβριο με πρόβλεψη για 4,5% στο τέλος της χρονιάς. Στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων διατηρήσαμε την πρώτη θέση τόσο σε κύκλο εργασιών, επιτυγχάνοντας αύξηση 3% καθώς επίσης κατακτήσαμε την 28η θέση στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα του ICAP με κέρδη (EBITDA) 80 εκατ. ευρώ.
Άλλες σημαντικές επιτυχίες είναι η αύξηση των online κρατήσεων από το www.avis.gr κατά 8%, η αύξηση των κρατήσεων προς τις άλλες χώρες κατά 4%,  η σύναψη συμφωνιών με νέους και σημαντικούς πελάτες κατά τη διάρκεια της χρονιάς αλλά και η επιτυχημένη τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε η Avis τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους τουρίστες έχοντας πάντα ως γνώμονα τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη και την Αμερική.
Η Avis, η μεγαλύτερη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1960 και είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ παγκοσμίως δραστηριοποιείται σε 160 χώρες με περισσότερους από 5.000 σταθμούς ενοικίασης και εξυπηρετεί περισσότερους από έξι εκατομμύρια πελάτες το χρόνο.
Με 400 εργαζομένους και δίκτυο πάνω από 75 σταθμούς ενοικίασης αυτοκινήτων, η Avis κατέχει την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά καλύπτοντας ανάγκες ενοικίασης οχημάτων στον κλάδο του Rent a Car (βραχυχρόνια μίσθωση) και στον κλάδο της Μακροενοικίασης (leasing) με στόλο 34.000 αυτοκινήτων.
Συγχώνευση Euroabnk- Δίας
Country of the Year Award – Avis Ελλάδος 2010

Οι διοικήσεις της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Eurobank EFG) και της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» (Δίας) ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε συγχώνευση με απορρόφηση της Δίας από την Eurobank EFG, με σχέση ανταλλαγής 6,2 μετοχές Δίας προς 1 μετοχή Eurobank EFG.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Δίας είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Το χαρτοφυλάκιό της αποτελείται κατά κύριο λόγο από εισηγμένες μετοχές εταιρειών με δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες αγορές της ευρύτερης περιοχής (νοτιοανατολική Ευρώπη, Τουρκία, Αίγυπτος), και δευτερευόντως από ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ρευστά διαθέσιμα.
Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν το σύνολο των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου έχει χαμηλή εμπορευσιμότητα και διαπραγματεύεται σε σημαντικό discount σε σχέση με την εσωτερική τους αξία, εξέλιξη που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων τους. Ειδικά η εταιρεία Δίας, διαπραγματεύεται σε discount 40% περίπου τους τελευταίους μήνες και αυτό συμβαίνει παρά τις ιδιαιτέρως ικανοποιητικές αποδόσεις των επενδύσεων της εταιρείας, που την κατατάσσουν μάλιστα πρώτη στον κλάδο τα πέντε από τα έξι τελευταία χρόνια, με κριτήριο την απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής.
Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Δίας θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Eurobank EFG, που είναι μία από τις μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες του Χ.Α. με σημαντικό βάρος στους σχετικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, υψηλή εμπορευσιμότητα και προοπτικές. Ταυτόχρονα, η Eurobank EFG αποκτά ένα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο εισηγμένων μετοχών, με σημαντική γεωγραφική διασπορά.

Με βάση την τελευταία (21.10.2010) τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eurobank EFG (€5,12), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη μετοχή της Δίας σε €0,83, δηλαδή premium 31% επί της τελευταίας χρηματιστηριακής της τιμής και έκπτωση 24%  επί της εσωτερικής της αξίας. Χρησιμοποιώντας δε τη μέση τιμή κλεισίματος του τελευταίου τριμήνου της μετοχής της Eurobank EFG (€5,23), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά την σημερινή μετοχή της Δίας σε €0,84, δηλαδή σε premium 34% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Δίας κατά το τελευταίο τρίμηνο και σε έκπτωση 21% επί της μέσης εσωτερικής αξίας της κατά την ίδια περίοδο.
Η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών, που θα κληθούν να αποφασίσουν μετά από την εκτίμηση των ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και της έκδοσης όλων των αναγκαίων αδειών των αρμοδίων αρχών.-